Server Discord https://discord.gg/pCE5sr8
Rangers Polska rekrutuje! Odwiedź www.rangerspolska.pl

****Server Rules updated below 04.11.2020****

Server commands for players (works in aby chat but use AllChat for better visible):
!admin - use this if you need help ex. team switch of player etc.
!report - use this to keep our server clean from bad players.
!mapvote help - show name of maps and their number of vote. Type that number in any chat for vote.
!mapvote results - show what map is winning in vote

Server Rules
- Don't play alone - join squad!
- Don't create squad if you don't intend to lead it.
- Don't make one man squad and lock it. Exceptions for LOGI and HELI squad
- First squad correctly named have priority to use asset used in name of squad ex. TANK,HELI,BTR.
- One vehicle (tank,apc,heli, etc.) per squad if not written amount (ex. 2xTANK)
- When create squad use proper name like INF APC HELI and don't use some nasty names of squad
- Squad Leader must have microphone and speak English on Command channel!
- Speech of hate will not be tolerated and may cause kick/ban
- Don't teamkill and if you do appology on team chat.
- Don't one-man vehicles that require crewman or use it only as taxi.
- Seeding rules - play middle objective util it is 20v20. HAB and ammo crate 150m from central flag. Don't fob hunt! No armed vehicles, fob assets (HMG,mortart etc.) until Live

Zasady Serwera
- Nie zakładaj squadu jeżeli nie zamierzasz nim dowodzić.
- Nie zakładaj zamkniętego squadu jednosobowego. (wyjątkiem są LOGI i HELI squady).
- Pierwszy nazwany poprawnie squad ma proirytet w używaniu danego pojazdu użytego w nazie np. TANK,HELI,BTR
- Jeden pojadz (tank,apc,heli itp) na squad jeżeli nie ma podanej liczny (np 2x TANK).
- Zakładając squad używaj odpowiednich nazw jakie planujesz nim wykonywać np. INF APC HELI. Nie używaj brzydkich nazw uznawanych za obraźliwe.
- Squad Leader musi mieć mikrofon i mówić po angielsku na kanale dowódców!
- Mowa nienawiści nie będzie tolerowana i temat zakończy się kopniakiem lub blokadą dostępu do serwera.
- Nie morduj swoich współtowaryszy! Jeżeli się przypadkiem zdarzy przeproś na kanale czatu team.
- Nie jeździj samemu pojazdami, które wymagają crewman kit ani nie używaj ich jako taksówek.
- Zasady zapełniania serwera - graj o środkową flagę dopóki nie ma po 20 graczy na drużynę. HAB i ammo krata 150m od środkowej flagi. Nie poluj na foby! Nie używaj uzbrojonych pojazdów ani budowli foba typu HMG,mortar!